Alla har vi väll någon gång känt oss stressade och oroliga, det är normalt och är inget konstigt! Men att under lång tid leva med stressymptom så som huvudvärk, sömnproblem, aptitlöshet, glömska är inte hälsosamt och kan om det går för lång tid leda till utbrändhet...

läs mer