Det finns primärt två sätt för vanliga människor att uppnå sina ambitioner: De kan skapa dem eller de kan attrahera dem till sig. Alla förstår säkert den första metoden, den att kämpa och arbeta hårt. Den andra är lite mer abstrakt, men de flesta av oss känner säkert till någon som utan någon större synlig insats verkar glida genom livet och drar till sig precis de möjligheter, chanser, människor och resurser som behövs för att de ska lyckas. Så hur kommer det sig att det funkar för dom men inte för dej?

Som så ofta finns det flera olika möjliga svar. Kanske vet du inte hur du medvetet och avsiktligt lockar till dig det du vill ha? Eller så kanske du är en magnet som slumpmässigt får olika resultat? Jag anser att vi lockar till oss sånt som stämmer överens med våra övertygelser och avsikter!

Men hur kan någon attrahera något till att börja med?
Den underliggande principen är: ”Sättet vi ser saker på bestämmer vad vi attraherar”. Och hur vi ser saker är till stor del en produkt av våra övertygelser. Vår tro fungerar som ett filter genom vilket vi ser verkligheten. Filtret tenderar att släppa in information som stöder vår världsbild och att stänger ute information som inte gör det. Som ett exempel trodde jag i många år att ”det bara fanns en viss typ av yrken som jag kunde välja, så att jag kunde klara mej bra i livet”. Det var det budskap jag fick från mina föräldrar när jag växte upp, vilket var deras verklighet. Även om det fanns mycket bevis för det motsatta, avfärdade jag det eftersom det inte stämde överens med min världsbild. Jag såg inte de andra yrkesmöjligheterna som de var. Så länge jag trodde på mina gamla övertygelser förblev jag ouppfylld och oförmögen att attrahera det jag verkligen ville.

Precis som i mitt fall så grundas och skapas många av de övertygelser vi har om världen före åtta års ålder. Och även om många av våra tidiga övertygelser inte längre är användbara, fungerar de fortfarande i vårt undermedvetna och ger bränsle åt oproduktiva beteenden och attraherar den typen av människor och erfarenheter som är ogynnsamma för oss att förverkliga våra drömmar. Frågan är, kan vi medvetandegöra det? och hur lockar vi i såfall till oss det vi vill ha?

Attraktionslagen har 9st nycklar, men jag kommer enbart att fokusera på de 3 som har störst påverkan på det mentala planet.

State of Mind
Det du fokuserar på bestämmer vad du får och vad du saknar. Din attityd, ditt humör och dina känslor är energimässiga ”attraherare” och avgränsare för olika livserfarenheter. Om du tror att världen har få möjligheter, kommer det finnas massor med bevis för att stödja det. Om du tror att rikedom endast är för andra människor, kommer du hitta gott om bevis för att det är omöjligt för dig att nå dit. Depression och ilska är några exempel som har påverkan och begränsar vilka resurser som är tillgänga för dig.

Om du har en negativ intern erfarenhet ger det i sin tur en negativ extern erfarenhet dvs. vår yttre upplevelse blir en återspegling av vår inre verklighet. Till exempel, när du är upprörd och har bråttom, blir allt mörkt och tungt eller när du har en dålig dag på jobbet, verkar folk mer irriterande och din chef verkar mer orimlig. För att ändra din erfarenhet, så behöver du blir medveten om vad som händer inuti dej, hur du tänker och talar till dej själv eftersom ”Negativa tankar är självförstärkande”. Det finns en struktur i hjärna som kallas ”retikulära aktiveringssystem”, vilket är ett neurologiskt filter som hjälper dig att identifiera vad som är viktigt för dig att delta i. Så när du är i ett negativt tillstånd kommer du att fokusera på det negativa. När du är i ett positivt tillstånd kommer du att följa det positiva och är därmed bli mycket mer benägen att få det du vill ha.

Övertygelser och Avtryck
Det finns 3 grundläggande typer av övertygelser. Som ett exempel använder jag ämnet ”pengar” för att illustrera dem.
– Det finns övertygelser som säger att ”ha pengar undergräver andlighet” eller att ”pengar är roten till allt ont”.
– Det finns övertygelser om möjligheter (dvs. är det möjligt eller omöjligt för mig), som i ”jag förtjänar inte att vara rik eller ha mycket pengar”.
– Begränsande övertygelser skapar begränsade resultat. De blir ett konstgjort tak som definierar hur högt vi kan stiga och vad som är acceptabelt för oss att ha eller få. Det finns en djup skillnad mellan att gå igenom livet och tro att ”pengar är svårt att få”, i motsats till att tro att ”pengar kommer snabbt och enkelt för mig”.

Tidiga traumatiska eller förvridna upplevelser från vilka våra övertygelser om livet bildas, kallas avtryck. Oftast är avtrycken en tro på vår egen värdighet och förmåga, vilket är klassiska hinder för prestation.Känslor i samband med avtrycken är vanligtvis mycket kraftfulla och utlöses ofta av händelser i nutiden.

Oracle i Delphi sa att nyckeln till att skapa sina önskemål är att ”känna sig själv”. I den utsträckning att om vi kan identifiera våra begränsande övertygelser och omvandla dem till bemyndigande övertygelser, tar vi bort de hinder som ligger i vår väg.

Avsikt & Intention
Att sätta en intention är det första steget i manifesteringsprocessen. Det är att kick-starta en gnista och kreativ kraft som driver våra önskningar att bli hörda av universum och existensen så att ”Law of Attraction” kan fungera. Det finns stor kraft i en tydlig avsikt.

En intention är i huvudsak ett skriftligt uttryck för din avsikt. När du skriver ner något så tvingar det dej att reflektera över hur du uttrycker det och på det sättet ger det dej en möjlighet att utforska vad det verkligen är du menar och vill ha. Så en intensions uttalande kan hjälpa dig att förstå dig själv på en djupare nivå och väsentligt förstärka din tro på din egen potential.

Bra intentioner är vanligtvis korta, extremt tydliga/konkreta och inspirerande. De hänvisar ofta till ett nytt sätt att vara snarare än bara ett specifikt mål. När du skriver avsikten, försök att inte bli alltför stressad om tanken om ”få den rätt” försök istället att leka med olika uttrycksformer och ge dig själv tillåtelse att fortsätta att försöka tills det känns rätt. Tex. Jag vill göra mindre hushållsarbete och få mer tid att skapa kreativa, färgstarka tavlor & hjärtliga dikter.

Avslut & Summering
Jag förstår om det jag skriver kan bli för mycket för den som är skeptisk. Cynikerna kan leta fel och brister, för att sedan avfärda begreppet ”law of attraction” som omöjligt. Men oavsett vad vetenskapen säger om den möjligheten, fungerar det enligt mej och många andra. Jag säger på samma sätt som ”Hjärter Dam” sa till Alice när hon kom till Underlandet.

Alice: ”Man kan inte tro på omöjliga saker”
Drottningen: ”Jag måste säga, du har inte haft så mycket träning. När jag var i din ålder, övade jag minst 30 minuter om dagen. Ibland trodde jag på så många som 6 omöjliga saker innan frukost”.

Vill du ha hjälp att utforska och dina undermedvetan övertygelser? Hitta de avtryk som etsats sig fast hos dej? Stöd att kicka-starta dina intensioner? Jag erbjuder: Coaching, Hypnosterapi och Reiki sessioner som hjälper och stöttar dej att komma i kontakt, så att du kan få det du vill ha.