Trauma, panik, rädsla, skräck, ilska, ångest, frustration, sorg och depression uttrycks alla via förnimmelser i kroppen. Vi kan känna oss överhettade, instängda, frusna/kalla, frånkopplade eller helt vilsna. Den typen av upplevelser och känslor kommer inte att ändras...

läs mer