BLOGG

 

 

Minnen stannar kvar i kroppen!

Minnen stannar kvar i kroppen!

Trauma, panik, rädsla, skräck, ilska, ångest, frustration, sorg och depression uttrycks alla via förnimmelser i kroppen. Vi kan känna oss överhettade, instängda, frusna/kalla, frånkopplade eller helt vilsna. Den typen av upplevelser och känslor kommer inte att ändras eller försvinna genom att enbart prata om det.

Genom att närma sig läkning från en kroppscentrerad plats, med spårning i kroppen så kan man hantera obehaget och frigöra de känslor som behöver släppas. Man får på det sättet tillgång till de kroppsbaserade föreställningarna (som baserat på erfarenheter, kopplats ihop mellan hjärna och kropp). Omedvetna, djupt rotade föreställningar & beteenden som inte är tillgängliga med kognitiva (tanke baserat) tillvägagångssätt och på det sättet släppa upplevelsen som har lagrats och finns kvar i kroppen.

Somatiska metoder används för att stärka och engagera relationen mellan sinne, kropp, hjärna och beteende. Syftet är att lugna nervsystemet och skapa en lättare läkningsprocess.

Är du nyfiken eller intresserad av att delta i någon somatisk fokuserad terapi eller bara vill veta mer är mitt tips att du läser det här för att få en större förståelse och insikt om metod och arbetssätt.

Viktiga delar inom Somatic Experience

1. Somatisk medvetenhet

En viktig del är att utbilda klienter om vad kroppsmedvetenhet är och hur man kan odla denna i och runt sin kropp. Det är en förutsättning för att skapa förändring på cellnivå. Man börjar med att identifiera spänningsområden och förträngningsområden, samt tankar, känslor och beteenden som främjar en känsla av lugn och säkerhet så att man blir medveten om dem.

2. Resurshantering

Resurshantering syftar till att stärka vår känsla av stabilitet och säkerhet i världen. I en session, identifierar vi klientens resurser, tex.  betydelsefulla människor, relationer, styrkor, upplevelser, tider och platser som stärker en känsla av säkerhet och lugn.

Man kan också resurshantera genom att tänka på individer som ger en känsla av styrka, kraft och tillit tex ”skyddande figurer”, ”kloka figurer” och ”vårdande figurer” i verklighet eller fantasi. Resurserna blir som ett ankare och fyller på med energi.

3. Jordning här-och-nu

Jordning är vår förmåga att uppleva vårt fulla jag i kroppen och ”förkroppsliga” det. Begreppet ligger till grund för sinne-kroppsfokuserade interventioner. Koncept handlar om att leva livet, att fullt ut uppleva oss själva – anslutna till världen omkring oss. Vi använder jordningsverktyg för att lugna och reglera nervsystemet när klienter känner sig alltför aktiverade eller triggade.

4. Beskrivande språk & förnimmelser

Det handlar om att bli nyfiken, beskrivande/målande och att hålla sig nära upplevelsen som händer i och runt din kropp. Minnen av spänning, ångest och trauma bearbetas så länge man kan spåra, kontakta, beskriva, känna, förnimma och låta upplevelsen röra sig genom personen. Till exempel om man arg på något som har hänt, men man vill inte eller har svårt att känna något i kroppen, svårt att beskriva hur det känns eller vilka kroppsförnimmelser som finns kopplat till det. Vi utforskar tillsammans genom beskrivande ord/bilder/känslor och kroppsförnimmelser för att fördjupa och processa vad klienten upplever.

5. Rörelse

Rörelse är ett naturligt sätt för kroppen att hantera svåra upplevelser, osäkerhet, tidigare trauman och intensiva känslor. Rörelse hjälper till att knyta an till andra och känna sig mer självsäker och trygg. Var och en av oss bär på berättelser och föreställningar som påverkar hur vi interagerar med andra och människorna omkring oss. Våra gester, ställningar, röstvolym och närvaro i rummet kommunicerar vad vi tror om oss själva, vad vi förväntar oss eller vad vi har upplevt tidigare. I en session använder vi rörelse för att stötta en person gå igenom något som behöver bearbetas i syfte att komma åt allt data som ligger lagrat i kroppen. På det sättet kommer vi lättare åt att bearbeta och släppa upplevelsen.

6. Samreglering och självreglering

Samreglering syftar till hur vi lugnar ner oss när vi anknyter till någon annan. I ankknytningsterapier använder terapeuten sig själv för att använda spegelneuroner för att hjälpa den stressade eller frånkopplade klienten att lugna ner sig. När vi är anslutna/kopplade till en annan persons känsla av värme, omsorg och stabilitet, kan vi bättre reglera våra känslor. Självreglering är när vi utvecklar våra egna verktyg för att lugna ner oss själva och det lärs ut till klienten under sessionen. Vi behöver alla en kombination av båda.

7. Titrering och pendling

Titrering är en process där man upplever små nivåer av obekväma känslor åt gången, med fokus på att släppa och ”avlasta” spänningen från kroppen. Pendulation är vad som används för att uppnå titrering, eftersom pendulering är när man pendlar fokus mellan stressigt innehåll och något helt icke-stressrelaterat (lugnande/lugnande innehåll). Att oscillera genom de två hjälper kroppen att sakta ta sig in i och sedan släppa, i en balanserad takt.

8. Defensiv och skyddande gensvar

En term som används för att referera till ett trauma eller en händelse där kroppen behövde engagera sig i en försvarshandling eller ett sätt att skydda sig själv och inte kunde. Somatiskt arbete handlar om att hjälpa kroppen att omförhandla händelser på en kroppsbaserad nivå då tidigare händelser fastnar i kroppen och utspelar sig med påträngande bilder, tankar, spänningar, panik, ohälsosamma relationer och en känsla av sorg eller förtvivlan.

Till exempel, om du tidigare fastnade i en situation och behövde komma undan men inte kunde, i somatisk terapi hjälper vi klienten att sakta falla in i känslan av händelsen som hände. Utan för mycket prat, låter vi kroppen gå tillbaka till det den upplevt. Vi provar sedan ett experiment där kroppen gör vad den behövde göra – tex. röra fötterna eller på annat sätt fysiskt röra på kroppen. Även om klienten inte längre är i den situationen är cellerna i hans/hennes kropp fortfarande kopplade till den händelsen och när hon/han deltar i den här typen av aktiv fysisk handling så upplever kroppen ofta på cellnivå en djup känsla av lugn och lättnad, som inte hade varit möjlig genom att enbart prata om händelsen.

9. Sekvensering

Sekvensering är den process där den kroppsbaserade spänningen börjar släppa, och det sker vanligtvis med en böljande rörelse, en känsla som rör sig upp eller ner i delar av kroppen, eller en känsla som intensifieras och sedan långsamt börjar minska. Det är som en länkupplevelse, där det finns några dominobrickor och när processen väl börjar fortsätter resten av kroppen att sekvensera. Spänningar i magen kan börja röra sig uppåt till överkroppen, kännas som täthet i bröstet och sedan känna att armarna är tunga. Vid något tillfälle finns det ofta darrningar, där händer och/eller ben darrar när där spänningen börjar lämna kroppen. Ibland tar det några sekunder och för andra kan det ta några minuter.

10. Gränser

Gränser är ett grundläggande arbete när det kommer till läkning. När man lutar sig mot gränser från en somatisk synvinkel kommer man att märka vilken typ av gränser man naturligt sätter, verbalt och icke verbalt. Under sessionen övar vi på att säga ord som ”JA” eller ”NEJ” eller ”stoppa” eller ”okej” och känna hur det är att uttrycka gränser med hjälp av rörelse, ickeverbala ledtrådar såväl som verbalt. Att sätta gränser är ett av de säkraste sätten att känna sig skyddad och stadig i din kropp i dina dagliga interaktioner.

 

Vad är egentligen medvetet & undermedevetet?

Vad är egentligen medvetet & undermedevetet?

Vi vet mycket, men långt ifrån allt! Men något vi vet är att vårt undermedvetna fattar beslut innan vårt medvetna sinne vet vad som händer. Och med tanke på hur stort inflytande vårt undermedvetna har i vårt liv är det viktigt att förstå hur den delen fungerar. Nedan hittar du lite intressant fakta, som kan hjälpa dej att förstå hur det påverkar oss.

1. Enligt biologer har hjärnan 90 miljarder nervceller som hålls samman av biljoner anslutningspunkter som kallas synapser. Men hur kraftfull är den mänskliga hjärnan, egentligen? Forskare tror att en mänsklig hjärna kan innehålla så mycket information som Internet gjorde omkring 2007. Ganska chockerande, med tanke på hur ofta vi tappar bort vardagsföremål, eller glömmer vad vi åt till lunch eller middag. Detta visar hur mycket vi jobbar med sådant som vi inte är medvetna om.

2. Försök att sätta detta i perspektiv – vi använder bara 5% av hjärnans kapacitet för minnet, vilket innebär att det undermedvetna kontrollerar de återstående 95%. Och även om vi inte vet om det, så arbetar vårt undermedvetna aktivt oavsett om vårt medvetna sinne vet om det eller inte! Den bästa illustrationen på det är ett isberg, där den lilla delen av isberg som visas ovanför vattnet är vårt medvetna, och den enorma delen som ligger under vattnet är vårt undermedvetna. Omvänt är det ditt medvetna sinne liknande en trädgårdsmästare som planterar frön i trädgården och det undermedvetna sinnet är den bördiga jorden.

3. Om du inte riktigt förstår hur det undermedvetna fungerar, prova då detta – nästa gång du skriver, försök medvetet att tillkänna ge varje tangenttryckning du skriver på datorn, mobilen eller surfplattan. Kanske lägger du märke till att det blir väldigt tröttsamt och tidskrävande, inte sant? Och tvärt om, om du inte är så uppmärksam, så skriver texten liksom sig självt, fingrarna flyter över tangentbordet av sig självt! Det är kraften hos det undermedvetna i arbete.

4. Ditt undermedvetande är en gigantisk minnesbank som lagrar och sorterat ALLT som någonsin har hänt dig. När en människa når 21 års ålder är mängden data som tas emot och lagras ca 100 gånger innehållet i Encyclopedia Britannica – det är 32 volymer – 32 640 sidor med en halv miljon ämnen!

5. Det medvetna sinnet kommanderar och det undermedvetna sinnet lyder. Det är här lagen om attraktion kommer in – om du upprepar ett positivt mantra och en affirmation om och om igen, kanske det medvetna sinnet inte nödvändigtvis tror på det – ännu – men det undermedvetna sinnet kommer att ”höra” det och arbeta med att komma dit. Och då det undermedvetna inte vet något om tid (det finns bara NU, inget förflutna eller framtid), behöver du använda affirmationer med ordet ”nu” eller i ”nuet”. Då kommer det undermedvetna att hjälpa till att justera så att det blir verklighet.

6. Enligt modellen Neuro-Linguistic Programming (NLP) bombarderas människor varje sekund med över 2 miljoner data. Det är det undermedvetna sinnets plikt att hjälpa till att filtrera genom det, annars skulle det medvetna sinnet vara extremt överväldigat och inte kunna göra sitt jobb.

7. Det språk som det undermedvetna kommunicerar i är inte verbalt. Det finns inga ord, allt framställs i bilder, känslor och metaforer. Det svarar på att visualisera vad du vill och kommunicerar tillbaka till det medvetna genom drömmar, föraningar och musik som ”verkar” dyka upp från ingenstans.

8. De flesta av våra tankar och trosuppfattningar om världen bildas på en undermedveten nivå, från åldern 2 till 7 när lärandet är undermedvetet. Det är just då som ett barns uppfattningar om världen laddas ner och bildas.

9. 15 minuter innan man somnar, när sinnet och kroppen börjar lugna ner sig, muskelspänningar lossnar och andningen är mer avslappnad, det är här som hjärnan producerar alfavågor. I detta 15-minuters fönster mellan vakenhet och sömn finns det 7-14 elektriska vågor varje sekund. Det är då som en tunnel öppnas för att ta emot undermedvetna meddelanden. Bland annat var konstnären Salvador Dali väldigt fascinerad av detta speciella fönster mellan att vara vaken och att sova. Faktum är att det var i det ögonblicket i tiden som han kunde komma åt och skapa några av sina mest berömda målningar. Hans sätt att få ut det mesta av detta övergående tillstånd var att placera en tennplatta på golvet och hålla en sked över plattan, medan han satt i en stol. Han slappnade av i kroppen, gick in i det drömtillståndet och i det ögonblick som han somnade, skulle skeden falla ur hans hand och slå på plattan och väcka upp honom så att han kunde spela in vad som fanns i hans undermedvetna (bilder,känslor etc).

10. Vår andning är en undermedveten händelse – vi glömmer den lätt, eftersom den händer av sig självt och är så naturlig. Forntida östlig medicin inser vikten av andningsarbete och hur andetag är kopplingen mellan det medvetna och undermedvetna sinnet. När vi börjar föra det in i det medvetna sinnet, kan vi bli mer medvetna om andra delar av oss själva som har varit undermedvetna – detta skapar medvetenhet och är grundprincipen för meditation.

11. Det undermedvetna gillar att bli lämna ifred och fungerar som bäst när du inte är så alert, som när du sover eller dagdrömmer. Har du någonsin lagt märke till hur bra idéer eller lösningar på problem du har tänkt på kommer till dig när du slappnar av, badar, åker buss eller går en promenad?

12. Det är inte bara våra gener som avgör vem vi är. Det finns nya studier som bevisar att våra gener faktiskt styrs och manipuleras av hur våra sinnen uppfattar och tolkar vår omgivning! Det betyder att vi har mer kontroll på hur vi är, vi kan påverka och ändra på olika faktorer dvs. hur vi tolkar och agerar i olika händelser och situationer som inträffar oss.

13. Vårt undermedvetna är mycket snabbare vårt medvetna sinne. Studier från 1970-talet visar att den mänskliga hjärnan börjar förbereda sig för åtgärder under en tredjedel av en sekund innan vi medvetet beslutar att agera. Poängen? Vi tror att vi tar ett medvetet beslut, när i verkligheten vårt undermedvetna redan tagit beslutet åt oss.

14. Det undermedvetna är alltid vaket och snurrar. Det arbetar alltid för att kontrollera dina organ och kroppsfunktioner medan ditt medvetna sinne sover. Det betyder att ditt undermedvetna fortfarande plockar upp saker genom hörseln eller genom att bearbeta känslor medan du sover. Därför är det viktigt hur du varvar ner innan läggdags, då det påverkar och får en effekt beroende på om du lyssnar på avkopplande musik, surfar eller spelar på mobil/surfplatta, tittar på skräckfilm eller tar ett varmt bad. Bli medveten om vilket meddelande & budskap du utsätter dej för innan du sover eller strax efter att du vaknar, allt blir mat för ditt undermedvetna.

Vill du ha hjälp med att komma i kontakt med ditt undermedveta? eller få mer kunskap om hur du ska hantera det? Hör av dej!

If it is meant to be it will be!

If it is meant to be it will be!

”You can’t always get what you want. But if you try sometimes well you just might find, you get what you need.”
– Mick Jagger

Sanningen är att du aldrig får det du vill, du får det du behöver och ibland överlappar dom sakerna varandra, men inte alltid och inte nödvändigtvis. Och vet du vad? Det är okej. Om och när det händer så får vi möjlighet att titta på saker ur ett annat perspektiv och det hjälper oss att växa.

Så om något inte fungerar (så som du hade tänkt dej) även efter det att du försökt flera gånger, så kanske det inte är menat att vara. Känn efter om du forcerar saker på ett krampaktigt sätt, i så fall omfamna och välkomna den delen i dej som blir triggad av att det inte går som du vill eller tänk dej och blir frustrerad! Det kommer inget bra utav att slå på dej själv för det och det förändrar absolut inte verkligheten! Lugna istället ner dej och hämta hem dej själv genom att håll om dej själv och den delen av dej som blir triggad.

Jag vet att det är svårt! Ingen säger att det är lätt… men låt inte rädslan, skammen eller känslan av misslyckande blockera dej, fånga och paralysera dej från att ta dej ur eller piska dej att driva ännu hårdare framåt. Försök istället att acceptera det som är (hur det än är), släpp taget (sluta försök förändra verkligheten efter dina förväntningar, det funkar ändå inte) och gå sedan vidare (se om du kan ta till dej att det kanske finns en annan mening med det som sker). Det finns oftast andra bättre saker som väntar.

”Life will give you whatever experience is most helpful for the evolution of your consciousness.
How do you know this is the experience you need? Because this is the experience you are having at the moment.”
– Eckhart Tolle

Och är du, precis som jag var och till vissa delar fortfarande är en målfokuserad och högpresterande person så utmanar det! För har jag väl bestämt mej för att göra och lyckas med en grej så kommer jag att göra det om jag så ska dö på kuppen! Ofta så lyckas jag att gå i mål med det jag bestämt mej för, men det kan ibland bli krampaktigt och forcerat. Och resultatet blir ofta att jag blir utbränd, sönder stressad och jäkligt frustrerad av allt jobb och alla hinder på vägen som jag röjt undan och jag får lätt en känsla av att ”vara ensam mot hela värden” och ”att allt är emot mej”! Det känns ofta inte rätt och det blir inte bra, det finns liksom ingen egen naturligt energi i det jag åstadkommit (det har ingen egen energi) då det var jag som stod för energi tillförseln på konstgjord väg.

Så att hitta den här naturliga balansen mellan att jobba mot sina mål, men att samtidigt vara bredda på att omvärdera och omprioritera hela tiden vart efter det att nya parametrar dyker upp … det är det som allt handlar om, att jobba mot sin dröm och inte ge upp eller ramla ihop för minsta lilla motstånd, men heller inte krampaktigt forcera något som inte var menat … att hitta din villighet och mottaglighet att följa flödet av saker som händer runt om och att lita på att världen, existensen tar hand om dej och är inte emot dej.

”The world is not against you, but because you are not with the world you feel it is against you. Float downstream, and then the river will help you to float. Then your energy will not be needed. The river will become a boat, it will take you. You will not lose any energy by floating downstream, because once you float downstream you will have accepted the river, the current, the flow, the direction – everything. Then you have become positive to it. When you are positive, the river is positive to you.” -Osho

Den mottagligheten, acceptansen och följsamheten är inget man gör en gång och sen är det klart. Det är något man övar upp hela tiden genom livet, mer och mer genom olika stunder/situationer av självreflektion tex. genom meditation, personligutveckling, tystnad och stillhet eller i naturen. Du gör det som passar bäst för dej! Och gör det regelbundet några gånger i veckan, få in det i ditt system, så att det blir en rutin som du gör utan att tänka på det ungefär som att borsta tänderna eller tvätta händerna.

It´s all about:
TRUST, in life and what it brings you
AWARENESS, of your thoughts and your behavior
COURAGE, to go with the flow

Röra utanför & inuti = Sant!?

Röra utanför & inuti = Sant!?

Är du en utav dem som blir distraherad och orolig när miljön runt omkring dej är stökig? I hemmet eller på arbetsplatsen. Jag vet inte hur du fungerar men jag känner mej obekväm och blir distraherad när det är stökigt och rörigt runt omkring mej! I mitt fall är jag övertygad om att det beror på min högkänslighet. MEN det har även bevisats genom åren av många olika tester och undersökningar att skräp/virrvarr/bråte i hemmet och på arbetsplatsen spelar en viktig roll i hur vi känner och mår psykiskt. Stökiga, smutsiga hem och arbetsplatser gör att vi känner oss oroliga, hjälplösa och överväldigade. Tyvärr missar vi allt om oftast att dra den kopplingen mellan stöket/röran och stressen i våra liv (även fast det är en betydande källa till stress).

Men hur kommer det sig att stöket/röran runt omkring oss skapar stress?
Det bombarderar våra sinnen med överdrivna stimuli (visuellt, lukt, känsel), vilket får våra sinnen att arbeta övertid på stimuli som inte är nödvändiga eller viktiga.
– Distraherar oss genom att dra uppmärksamheten från vad vårt fokus bör vara på.
– Gör det svårare att slappna av, både fysiskt och mentalt.
– Signalerar hela tiden till våra hjärnor att vårt arbete aldrig utförs.
– Gör oss oroliga eftersom vi aldrig veta om det går att komma igenom och ända ner till botten av den stora högen.
– Skapar skuldkänslor (”Jag borde vara mer organiserad”) och förlägen, speciellt när andra oväntat dyker upp i våra hem eller på arbetsplatsen.
– Hämmar kreativiteten och produktiviteten genom att invadera öppna ytor som gör det enklare att tänka och problemlösa.
– Frustrerar oss genom att hindra oss från att snabbt hitta det vi behöver och vill få tag på.

Att rensa och städa hemmet och på arbetsplatsen frigör energi som man kan använda till andra viktigare saker, det skapar utrymme som gör att man kan koncentrera sig och fokusera på andra uppgifter. Lyckligtvis, till skillnad från andra mer allmänna källor till stress (t.ex. våra jobb, våra relationer), är röran/skräpet runtomkring oss en av de enklaste sakerna att själv fixa/åtgärda. Här kommer några idéer och förslag:

1. Hantera röran/skräpet tillsammans i familjen. Om röran har invaderat hela hemmet ska du inte ta itu med jobbet ensam. Låt alla i familjen vara involverade genom att börja med ett rum som alla använder och göra varje person ansvarig för en sektion/del. Om du lever ensam börja med ett område åt gången och avsluta det rörliga området innan du går vidare till ett annat. Detta ger en känsla av prestation när du ser dina framgångar steg för steg.

2. Om du inte använder det, inte vill ha det eller behöver det, gör dej av med det. Du kan kasta det, återvinna det eller donera det (tänk på att en persons skräp är en annan persons skatt), men behåll det inte. Om du använder den, men bara sällan, förvara den i en låda i garaget (eller om det är ditt kontor, på en hög eller låg plats) för att lämna åtkomligt utrymme för saker du använder oftare. Om du inte har öppnat lådan på ett år, är det som är insidan förmodligen inte något du behöver.

3. Låt inte papper staplas upp. Slumpmässiga papper som ligger huller om buller är ofta nummer 1 avseende stressande röror. Vi översvämmas med post, flygblad, menyer, memo, tidningar och liknande. Gå igenom dessa papper så snart du kan, kasta det du inte behöver och lagra det som är nödvändigt på rätt plats.

4. Gör det roligt! När du rengör saker, städar och rensar, sätt på dina favoritlåtar. Ju mer ”up-beat”, desto bättre! Inte bara kommer du att njuta av låtarna, tiden kommer att gå snabbare och du kommer förmodligen att arbeta snabbare än du skulle göra utan musik.

Det är verkligen värt ansträngningen, jag lovar! Om du inte tror på detta, prova att städa och rengöra något ställe som du känner tynger ner dej och var uppmärksam på hur du känner dig efteråt. Och ofta när man väll kommit igång så har man motivation att fortsätta och rengöra alla andra ställen. Och tänk på alla fördelar som du får på köpet:

Du bränner en hel del kalorier genom att städa. Förutom att vi tappar några kilo, kommer våra sinnen att känna sig lugna i slutet av passet.
Du ökar dina chanser att äta sunt. Vi har en tendens att äter mer när vi är deprimerade, vilket i sin tur påverkar vår hälsa. Så om du stressar över all röra och stök i hemmet (även om du inte inser det) kan det påverka dina matval.
Du sover bättre. Enligt en sovrumsundersökning som genomförts har personer med en vana att städa sin säng och sovrum varje dag 19% större chans att få bättre sömn. Sjuttiofem procent av de intervjuade medgav att deras sömn var ännu bättre när sovrummet var fräscht och städat.
Du minskar risken för sjukdomar. Vi glömmer lätt att våra egna hem kan vara en riktigt smitthärd. Tänk på alla husdjur och oinbjudna smådjur så som silverfiskar etc, kvalster och hår, damm, bakterier och smuts som samlas i ett hem om det inte regelbundet städas eller rensas.
Du ökar din produktivitet. En produktiv person är ofta en gladare och nöjdare person då våra sinnen fungerar bättre när det är mindre rörigt. Sinnet blir mer fokuserat och kan analysera information snabbt. Detta resulterar i effektivitet i alla typer av arbete.

Jag känner mej inspirerad, peppad och taggad, nu är det dags, jag är redo!
Så gör som jag, kavla upp ärmarna, sätt favoritlåten på högsta volym och kasta dej in i röran! Nu jäklar ska det bli ordning och reda … ..

Vi syns på andra sidan!

Hur kan du få en bättre livskvalité?

Hur kan du få en bättre livskvalité?

Oroar du dig mycket? Kanske har du tankar om vad du ska ”göra” med ditt liv! Om du ska behålla ditt trygga jobb eller följa din inre längtan? Ska du skaffa barn eller festa och ha kul? Ska du tjäna pengar eller resa runt i världen? Bör du starta en ideell organisation eller ändra systemet inifrån? Det är lätt att bli förvirrad av alla dessa existentiella frågor! Och ingen av de frågorna kommer att ge dej en bättre livskvalité.om de inte stämmer överens med det som är viktigast för dej.

Livskvalité har inget att göra med vad du ska eller borde göra (eller inte). Det handlar inte om att vara rätt eller fel. Det har ingenting att göra med vad andra tycker och eller tänker. Det har ingenting att göra med att vara rik, respekterad eller känd. Det handlar om att leva livet på dina villkor, att helt enkelt må bra, vara glad och tacksam för det liv du lever!

Så ändra frågorna och låt de gå djupare! Vaknar du på morgonen redo att ta dig an dagen med alla dess utmaningar med gott mod och positiv inställning? Eller ligger det en våt filt över din livsenergi, tyngder på dina axlar och ångest inför den stundande arbetsdagen? Kanske väntar du bara på att arbetsdagen ska ta slut? Att längta efter något nytt och någonting bättre är inte negativt, det kan snarare vara en bra motivator till att förändra och utvecklas, hitta nya saker som väcker intresse och nya mål att sträva mot. Men att ständigt längta bort från den verklighet du lever i just nu, är ett tydligt tecken på att du inte är speciellt nöjd över din situation, samtidigt som du går miste om många möjligheter och fina stunder som finns här och nu.

Vad är livskvalité är för dej?
Om du vill få bättre kontakt med dej själv och vad livskvalité innebär för dej behöver du spendera mer tid i stillhet, lugn och ro utan saker runt omkring som distraherar och stör! Det ger dej större chanser och möjligheter att hitta de svar du letar efter. Nedan hittar du 6 frågor som du kan fundera och reflektera över i lugn och ro, de kan hjälpa dej att förstå bättre vad i livet som är viktigt för just dej. Försök blockera ut andras åsikter och tankar, måsten och borden! Vara ärlig mot dig själv och lyssna på ditt hjärta!

1. Vad gör dig lycklig och glad? Alla jobbar mot någonting, men vad gör dig lycklig nu? vilka situationer och händelser, känner du dig genuint glad och lycklig?
2. Under den senaste månaden, när kände du dig mest närvarande? Vad gjorde du? Med vem och var?
3. Under de senaste sex månaderna, när kände du dej mest levande och vibrerande? Vad gjorde du? Vem var du med?
4. Tänk på en genomsnittlig dag, om du får välja, vilka aktiviteter inspirerar dig mest?
5. Var tycker du om att vara, i vilken mijö trivs du bäst? Trivs du bäst i stan, i skogen, i sommarstugan, i ett varmt land?
6. Vem eller vilka tycker du om att göra saker med? Familjen, partner, barnen, vänner?

När du sen får upp en tydligare bild av vad livskvalité är för dej är det viktigt att du regelbundet sedan använder den insikten, kunskapen och vetskapen, in i en handling och en handlingsplan. Är det viktigt för dig att spendera mer tid med dina barn eller vill du/behöver ha mer egen tid, se då till att göra det. Om du är mest levande och vibrerande när du uppfinner och designar nya saker eller pratar inför folk, gör det, ta in mer av dessa aktiviteter i ditt liv, låt dessa saker få en större plats i ditt liv! Om du trivs bäst med att vara i skogen, se till att planera in stunder då du kan vara där etc. Det är precis alla dessa saker, som du själv tycker om att göra och som är viktiga för dig, som ger livskvalitet. Du är chef över din egen situation och är den som är ansvarig för din livskvalitet.

Vad väntar du på?
Det är när dina prioriteringar hamnar ur balans i förhållande till dina värderingar, de saker som är viktiga för dig, det är då du risker att få bristande livskvalité. Den bristen föder en längtan efter någonting bättre, någonting annat du hellre vill göra eller uppleva istället för att vara här just nu. Men faktum är att det som händer just nu är ditt liv! Tänk på att vi får bara en viss mängd tid här på jorden, så använd den tiden till att göra sådant som får dig att må bra, vara lycklig, både kroppsligt och själsligt. Det är livskvalitet!

Du hittar mig även på

Kontakta mig