BLOGG

 

 

Återta ditt unika jag och förverkliga din potensial med hjälp av projektion!

Återta ditt unika jag och förverkliga din potensial med hjälp av projektion!

Tänk på någon du beundrar och ser upp till med respekt och vördnad. Vilken är den primära kvalitén eller den egenskapen som du beundrar mest hos den här personen? Kanske deras mod, övertygelse, karisma, intelligens, kreativitet, talang. Tänk nu på någon du föraktar, inte tycker om. Någon som triggar dej och irriterar dej! Vad är det som du inte tycker om hos personen? Kanske deras själviskhet, ifrågasättande, narcissism eller att de är oäkta. En av de mest fascinerande upptäckterna i psykologin under det senaste århundradet är en mental mekanism som kallas projektion.

Hur fungerar psykologisk projektion?
I grund och botten funkar det så här: i början av barndomen börjar vi psykiskt avskärma delar av oss själva. Vi skär av allt som vi inte kan hitta ett sätt att integrera med i vår strävan efter att bli ”normala” och genomsnittlig. Vi vill desperat passa in under barndomen och under tonårstiden söker vi oss mot mitten in i våra sociala grupper och i samhället. I syfte att få acceptans eller godkännande från vår miljö, föräldrar, lärare, familj och vänner, försöker vi avlägsna våra medfödda egenskaper och kvalitéer som driver oss långt ifrån någon ”genomsnittlighet”. Men eftersom vi inte riktigt kan skära av delar av oss själva. Så vart tar de vägen?

Alla dessa egenskaper blir förpackade i vad psykoanalytiker kallar skuggan (en osynlig väska som vi drar bakom oss sedan barndomen). Och eftersom vi inte enkelt kan identifiera dessa kvaliteter och egenskaper inom oss, testar våra sinnen dem ut på andra.

Så när du blir irriterad på din arbetskollegas själviskhet på jobbet, observerar du din själviskhet. Så din irritation är ett resultat av att du inte äger och tar ansvar för din egen själviskhet, hade du gjort det skulle du inte bli irriterad. Du skulle istället genast erkänna den själviska delen i dig och ha förståelse till hen som härrör från självmedvetenhet, vilket inte skulle utlösa någon känslomässig irritation (eftersom vi alla är speglar för varandra).

Hjälte dyrkan är psykologisk projicering
Det motsatta är också sant. Vi projicerar vår allra största potential och möjligheter på andra människor och gör dessa personer till större än livet. Vi kallar det ”hjälte dyrkan” och det händer inom alla områden, i relationer, i familj, grannar, våra vänner, i skola och på kontor. Problemet är inte att vi projicerar på andra, det är en normal och hälsosam process i vår egen utveckling. Utmaningen kommer när vi inte kommer ihåg våra egna inre kvalitéer och egenskaper för att kunna återintegrera vår latenta potential.

Så varför projicerar vi våra bästa egenskaper på andra? Våra egna positiva egenskaper kan strida mot vår medvetna identitet. Till exempel kanske du har ett stort, omtänksamt hjärta, är känslig och generös. Men de kvalitéerna kan vara i konflikt med ditt nuvarande beteende, då de var villkorade i de miljöer du växte upp i t.ex. i relation med föräldrar, lärare, andra barn i skolan samt hur du ser dig själv. Och eftersom sinnet inte gillar den tvetydigheten och förvirringen, vet den därför inte vad som ska göras med dessa positiva egenskaper eller hur man relaterar till dem. Så när vi inte vet hur vi ska ta dessa positiva egenskaper tillbaka in i oss själva, lämnar vårt sinne bara ett annat alternativ: Att projicera ut dem på någon annan.

Upptäcka ditt inre guld
Den största delen av vår potential är oftast dold från oss själva. Vi är inte medvetna om vad vi verkligen kan – våra medfödda styrkor, drivkraft, latenta talanger, mod och kreativitet dvs, ”Vårt eget inre guld”.

”Vårt eget inre guld är vår själ, den innersta delen av vårt väsen. Det är vi i vårt bästa, vår tjugofyra karatsgåva till oss själva. Alla har inre guld, det är inte skapat, men det måste upptäckas.”

Att integrera det inre guldet är att erkänna vår egen outnyttjade potential bakom beundran och vördnad av andra. Vi börjar erkänna och frigöra oss själva från de talanger och kvaliteter vi beundrar hos andra. Så halva delen av att återvinna ditt eget inre guld är att bli medveten om att du projicerar delar av dig själv på andra. Nedan hittar du några tips på vad du kan göra för att återvinna ditt inre guld och göra meningsfulla förändringar:

Steg 1: Tänk på någon du beundrar eller avundas. Gör en lista över de egenskaper eller attribut som du beundrar eller avundas. Välj EN att arbeta på i taget.

Steg 2: Föreställ dig hur det skulle se ut och kännas om du levde dej in i just den kvalitén i ditt arbete, relationer och känslomässiga attityder nu.

Steg 3: Beskriv hur du förkroppsligar den kvaliteten i ditt liv. Om du till exempel arbetar med egenskapen ”uthållighet” som du beundrar hos någon, skriv ner hur ditt liv förändras när du återvinner denna egenskapen och kvalitén.

Steg 4: Brainstorm fram en lista över saker du kan göra varje dag för att stärka den dimensionen och kvaliteten hos dej själv, ungefär som att träna upp och förstärka en ny muskel.

Steg 5: Slutligen, ”agera som om” du redan har denna kvalitén, egenskapen och dimensionen, som om den redan är en integrerad del i dig. ”Först betyder det att” agerar som om ”men snart handlar vi med lätthet och ännu fler av våra dolda krafter blir tillgängliga för oss.”

Genom detta kommer en positiv förändring, det är en medveten process att bli du mer av dig själv varje dag.

Mental träning med hypnos – ett perfekt kompliment till fysisk träning, teori och teknik

Mental träning med hypnos – ett perfekt kompliment till fysisk träning, teori och teknik

Har du inte nått de resultat som du vill, trotts ansträngningar, planering, övning/träning, utbildning inom ditt karriärs/fokus område (oavsett om det handlar om idrott, teater, konst, musik, eller i näringslivet)? Då kan mental träning med hjälp av hypnos vara det som hjälper dig till nästa nivå och öka din förmåga att prestera. Nå toppresultat med hjälp av den här djupare formen av mental träning, förfina teknik, skapa nya muskel och kroppsminnen, lär dig att slappna av vid events, föreställningar, uppvisningar och tävlingar så att du presterar på topp när det gäller. Släpp dina egna begränsningar med hjälp av mental träning och hypnos/hypnosterapi.

Viktiga nycklar till framgång är:
– Att vara lugn avslappnad och samlad
Mental press skapar spänning i kroppen. Topp prestation sker lättare när du får tillgång till din fysiska och mentala avslappning. Hypnos och självhypnos är ett otroligt bra redskap för stressreduktion. Jag hjälper dig att bearbeta fysisk och mental spänning som finns i din kropp och ersätter det med en känsla av lugn och harmoni i både kropp och själ. Du blir mer tillfreds och alert, en ökad känsla av glädje och frid. Avslappningen har också ett annat viktigt syfte och det är skapa det optimala sättet för din kropp att undermedvetet göra sitt jobb utan störningar från ditt medvetna.

– Positivt Självprat
Självprat är den interna dialogen du har eller det du säger högt om dig själv eller en situation. Hjärnforskare säger att vårat självprat genererar ca. 150 – 300 ord/minut. Med negativt självprat skapar begräsningar för vad du tror att du kan göra och prestera. Negativt självprat handlar om dåtid och framtid samt slutresultatet. Det är faktorer som du inte kan påverka men med hjälp av hypnos kan du mycket lättare förändra ditt självprat till att bli positivt och därmed skapa bättre förutsättningar att lyckas istället för att misslyckas. Det är viktigt att du blir och är medveten om den självkritik du ger dig själv och vänder det till positivt självprat som stärker. Detta är lika viktigt som fysik träning eller övning på själva tekniken (oavsett om det är att måla, sjunga, skådespela, dansa eller presentera i media eller näringslivet). Genom hypnos är det mycket snabbare och lättare att eliminera det som är negativt och förändra det till positiva känslor.

– Koncentration
Har du svårt med koncentrationen? Har du svårt att fokusera? Människor som har svårt att koncentrera sig säger ofta att de har svårt att fokusera och blir därför lätt distraherade av det som finns runt omkring. Vanliga orsaker till att tappa fokus är: Oro att inte vara tillräckligt bra, dåligt självförtroende samt distraktioner runt omkring dig. Koncentration handlar om att kunna fokusera och vara i nuet så att du kan prestera det när det gäller. Hypnos hjälper dig med att ta bort de blockeringar som finns i det undermedvetna som hindrar dig från att kunna fokusera till max. Genom hypnos kan du förbereda dig i ett tillstånd där distraktioner inte finns, och i det tillståndet blir du inte distraherad av det som händer runt omkring dig. Ju mer du tränar på detta ju mer kontroll får du genom självdisciplin, medvetenhet och koncentration.

– Släppa prestationsångesten
Det finns många duktiga artister, sångare, dansare, idrottare som presterar på topp när de tränar men kan inte prestera när det är dags att leverara i tävlingar eller på scenen, prestationsångest. Genom hypnos får du hjälp att mentalt förbereda dig inför en tävling, ett event, en förställning etc. Du får redskap för att öka din självdisciplin, din självmedvetenhet och koncentration och därmed vara i nuet med full koncentration på den uppgift du har framför dig. På det sättet tar du en utmaning åt gången och byta ut ångestkänslan mot en vinnarkänsla och vara ”in the Zone” och i ”Flow”.

– Hantera rädsla
Rädsla är en smärtsam känsla som kan triggas igång av något som är verkligt eller en fantasi. Det undermedvetna kan inte skilja mellan verklighet och fantasi så oavsett vilket, blir reaktionen lika kraftfull. När du känner rädsla stoppas inlärningsprocessen, så det är viktigt at reflektera över: Vad det är du som du rädd för? Och hur det påverkar dig? Samt vad det är som triggar igång rädslan? Är du rädd för vissa banor, arenor, ställen, platser? Med hjälp av hypnos får du hjälp att transformera ”rösten” om tidigare ”misslyckanden” och förändra den ”rösten” till positiva tankar om framgång. Du lär dig tekniker för att eliminera de negativa tankarna.

– Hantera misstag och misslyckanden
Dömer du dig själv för det som hänt i det förflutna? Kanske har du gjort något eller några ”misstag” som gjorde att du misslyckades på en tävling, på scenen, på ett event etc. Om du vill bli och fortsätta att vara framgångsrik så måste du släppa det som hänt och sluta att slå på dig själv för det som hände. Om du slår på dig själv för gamla ”misstag” fråga dig själv: Har det hjälpt dig att du slagit på dig själv för att du gjorde ”fel” och ”misslyckades”? Har det fått dig att må bättre? Har det förbättrat dina prestationer? Med hjälp av hypnos kan du kommunicera med ditt undermedvetna och omprogrammera dig själv till framgång. Genom att du förbereder dig genom avslappning, visualisering, bearbetar gammalt känslomässigt bagage och negativa/destruktiva beteenden och tankar får du bättre fokus och kan koncentrera dig på ett helt annat sätt.

Mental träning med hypnos görs mot ett givet mål under en säsong eller längre period, tex. inför en tävling, förställning eller ett event. Metal träning fungerar precis som vilken muskel som helst, den behöver regelbundet tränas för att bli starkare, bättre och smidigare!

Kanske är det något för dej? Är du nyfiken? Och vill prova?
Du är varmt Välkommen att kontakta mej med frågor/funderingar och/eller boka tid för ett första möte!

Dilema, Diagnos eller Gåva? – Den högkänsliga människan

Dilema, Diagnos eller Gåva? – Den högkänsliga människan

Efter ca 30 år av att försöka lista ut vad som var fel med mig och varför jag var och är så känslig, lärde jag mig slutligen om ”Högkänsliga Personer” (HSP). Det förändrade mitt liv, mestadels till det bättre, då jag fick en ny förståelse för varför jag kände och agerade som jag gjorde. Ca 15 till 20 procent av alla människor är ”högkänsliga”. Dr Elaine Aron är en ledande forskare inom området och har skrivit många böcker om det. Trotts det, är det fortfarande ett främmande koncept för många, så det behövs fortsatt ökad medvetenhet och förståelse inom detta område, fler som delar/berättar, visar att det är normalt så att man inte tror att man är ensam och onormal.

Många av oss med högkänslighet pratar inte om det eftersom vi sällan blir mötta med respekt eller förståelse. Man möts ofta av andra som tycker att man överreagerar, är överkänslig och dramatisk. Redan som barn kan man ha mötts av vuxna som sagt ”skräp till dej” och ”om man är så där känslig, då får man det inte lätt i livet”. Dr Arons definition av att vara en högkänslig person är att de har ett extra känsligt nervsystem, är mer medveten om subtiliteterna i sin omgivning och blir lättare överväldigad i en starkt stimulerande miljö. Detta inkluderar bearbetning av saker runt oss, mer känt som intuition. Dessa personer har också en större empatiska förmåga och kan läsa av känslor hos andra och i omgivningen runt omkring.

Att vara högkänslig har ett pris som kan vara svårt att förstå, både av sig själv men även för andra. Nedan hittar du några saker som för mej har varit utmanande att förstå och hantera initialt:

– Högkänsliga personer är inte bara introverta personer, de kan också vara extroverta.
Jag tycker om att vara extrovert. Jag talar gärna framför publik, har agerat och är ledare i olika sammanhang. Men det är utmattande på grund av all den omedvetna känslomässiga inmatning jag känner av andra. Så, i många fall, efter att ha varit extroverted i en folkmassa, blir jag introvert för att smälta allt, låta det sjunka in och landa inuti mej själv för att undvika att bli överväldigad av mina egna känslor. Det förvirrar andra och det förvirrade mej själv innan jag förstod, vad det handlade om egentligen..

– Det kan vara skrämmande ibland.
Att vara en högkänslig person kan vara en skrämmande sak då det är en väldigt instinktiv och omedvetet sak. Innan man förstår att man är högkänslig, kan det vara svårt att förstå sig själv, varför man agerar och gör som man gör? Varför man känner som man gör? Och varför man saknar kontroll över sina känslomässiga hög- och låg punkter. Jag är högkänslig och vet hur jag ska hantera det men det finns fortfarande situationer än idag då jag blir totalt överväldigad … känslan då är panikartad, jag kan inte tänka rationellt och logisk, det är först när jag tar mej ur situationen som jag förstå vad som hände. Det kan vara riktigt skrämmande eftersom man kan känna sig hotade av något runtomkring, det är obehagligt att känna fara utan att förstå den. För att inte tala om svårigheterna att försöka kommunicera det till andra som oftast inte förstår.

– Vissa miljöer är svårare att befinna sig i än andra
Det tog ganska lång tid för mej att inse varför jag hade så svårt att vara i vissa miljöer och identifiera vilka miljöer det var! Miljöer med mycket sinnesintryck orkar jag inte vara länge i, jag blir snabbt trött, ofokuserad och tung. Ett exempel på en sådan miljö är secondhand affärer, jag tycker verkligen om att shoppa secondhand kläder men klarar inte av att var inne i en sådan butik längre än några minuter. Det är så otroligt mycket sinnesintryck där, massor av lukter, färger blandade huller om buller, det känns stökigt och rörigt, trånga utrymmen och överfullt med kläder, ofta dålig luftkonditionering och varm tryckande stillastående luft, ibland också hög ljudnivå från alla människor som river och sliter i klädhögar. Vissa café miljöer och matbutiker har jag också identierat som svåra att vara i av samma anledning som ovan om det är en rörig och stökig omgivning.

– Vi läser inte tankar, men känslor.
Ordet ”empatiskt” används ofta om högkänsliga personer, det betyder inte att vi kan läsa tankar. Men vi kan läsa av känslor runtomkring oss. Det outtalade i olika sinnestämningar i olika miljöer och situationer. En hög känslig person läser av sinnestämningen i ett rum bixt snabbt tex. det kan se trevligt och gemytligt ut på ytan men energin kan vara ansträngd, återhållsam och kontrollerad. Eller så kan det upplevas utåt sett som tyst och fokuserat men bubbla av energi och kreativitet. Det är också det som initialt gör att man blir förvirrad då ytan inte stämmer med de känslor man snappar upp. En känsla av att ”någoting inte stämmer, något man inte kan sätta fingret på”, eller att ”bilden/intrycket går inte at få ihop” då dessa intryck ibland är motsägande..

– Snälla, säg inte till oss att vi är FÖR emotionella.
Det krävs så mycket tillit av en högkänslig person att öppna upp och berätta eller våga visa det för någon, då man är rädda för vad andra ska tro och tycka eller att bli dömd och kritiserade. Högkänsliga personer är väldigt känslomässiga och jobbar konstant med att kontrollera det, så att det inte blir för mycket och för starkt. Allt för att passa in och inte sticka ut! Men inte ska man trycka ner sina känslor och hålla dom tillbaka? Det är för det mesta en gåva att vara en känslomässig person, så snälla säg inte till oss att vi FÖR emotionella. Vi kan inte kontrollera det och vi gillar att känna saker, det är en viktig del av den person vi är!

Nu äntligen efter många år ser jag det som en gåva, även om det periodvis varit svårt att acceptera och förstå. Men det är OK nu, eftersom jag inser att det är mitt autentiska jag, det är också där min styrka och tillgång ligger. Hoppas med detta inlägg sprida mer medvetenhet och förståelse till alla dom som behöver förstå och acceptera sig själv eller andra, så att alla högkänsliga personer blir bemötta på ett mer empatiskt sätt.

När välden utanför tar över, är det dags att fokusera inåt!

När välden utanför tar över, är det dags att fokusera inåt!

Ibland rasar världen runt omkring oss! Allt jävlas och sätter sig på tvären! Barnen utmanar, kollegorna på jobbet är obstinata och tjurskalliga, samtidigt som ”viktiga/dyra” prylar går sönder och försvinner, kroppen värker och gör ont. Pengarna försvinner lika fort som dom kommer in och helgerna går åt till att hinna med allt praktiskt du inte hann i veckan!

Mitt i allt det, när allt fokus är utanför dej själv, börjar du glömma, tappar bort och missar saker. En känsla av att ständigt ligga steget efter och vara för sent ute, en gnagande känsla av att ha missat något, maler konstant och vill inte släppa taget. Du försöker ta kontroll och styra upp läget genom att göra listor och bocka av, skriva små påminnelser överallt. Kanske drar du till och med in en extra högre växel, för att ”kicka” igång dej själv med hjälp av kaffe, sötsaker eller annat ohälsosamt … Funkar det? Nja … si sådär, va?!

Och tvärt om mot vad vår logiska del säger, så behövs det inte mer fart eller aktivitet utan MINDRE för att uppnå mer … det är som att ju mer vi ”pushar” desto mer fel blir det, tills det blir så mycket fel att vi bara MÅSTE eller TVINGAS stanna upp.

Jag hamnar själv där till och från, förr blev jag väldigt irriterad och frustrerad undrade varför ”livet jävlades med mej” och ”vad jag hade gjort som förtjänad det!”. Visst blir jag fortfarande arg och irriterad men samtidigt triggas nu automatiskt en djupare analys igång, en stor varningslampa tänds och syrener ljuder inuti mej … dags att sakta ner, stanna upp, ta mej tid att landa tillbaka i mej själv, sluta fokusera all min energi utåt och titta inåt, ge mej själv tid att reflektera:

– Vad är det allt detta vill säga mej?
– Använder jag min tid klokt och rätt?
– När jag vaknar på morgonen är jag redo att ta mej an den nya dagen?
– Låter jag saker som är utanför min kontroll stressa mej?
– Är mina tankar negativa och ”ältar” jag saker?
– Håller jag fast vid något som jag behöver släppa?
– Tar jag något för givet?
– Har jag gjort något den senaste tiden som är värt att komma ihåg?
– Finns det negativa energier (miljö och personer) runt mej som påverkar?

Högkänsliga personer behöver se upp extra mycket, då de har ett känsligare nervsystem och tar in mer sinnesintryck än andra människor. Och eftersom jag själv är en högkänslig människa handlar det nästan alltid om att jag behöver centrera mej själv, ”Alliera mej med min själ” och släppa egot. Leva i nuet och ge uttryck för vilken känsla som än kommer upp och sedan släppa den. Sluta göra saker som jag inte behöver eller vill göra! Saker som tar min energi och äter upp mej, saker som inte ger något eller skapar något värde, varken för mej eller andra. Våga släppa taget, när det är dags och låta det bli som det blir, hur det än blir! ”Att simma med strömmen inte mot den!”.

I de stunderna/situationerna när jag förlorar mej själv tar jag ofta saker förgivet, förutsätter och tänker att dom är självklara, slutar uppskatta de små enkla sakerna, som hur fantastiskt det är att vakna upp på morgonen av fåglarna utanför eller solen som lyser in. Hur underbart, skönt det är att kunna röra sig, att kroppen är stark, frisk och tar mej ditt jag vill gå. Att uppskatta och njuta av de stunder som barnen vill kramas, vara nära, umgås och prata. Det är då jag inser att jag behöver skifta fokus, från att se glaset som halvtomt till halvfullt! Det kan verka så enkelt utifrån men man ser det oftast inte när man är mitt i det, som om det vore ”en död vinkel”. Men då när varningsflaggan hissas och allt känns helt fel, då är det dags, dags att stanna upp, sakta ner, reflektera. Med lite distans och perspektiv ser allt annorlunda ut och nya möjligheter dyker upp!

Visste du att det kraftfullaste verktyg du har då är att förlåta och försonas andra och dej själv! Det renar dina energier och höjer din vibration. Ett annat tips är att regelbundet rengöra dina chakran, det håller ditt energifält fritt från negativa eller ovälkomna energier, du får tillbaka din inre balans och ordning igen.

Fråga dej själv:
– Vad är det viktigast för mej just nu? Vad behöver jag egentligen?
– Och vad vill jag göra med den informationen?
– Kan jag ge mej själv det jag behöver? Behöver jag stöd och hjälp från andra? I så fall vem och vilka?

Med den tanken och insikten har du redan börjat, första steget är taget, nu är det bara att följa med!

”Lidande handlar helt och hållet om att vi klamra oss fast, motstår och är ovilliga att släppa taget om något gammalt, att vi inte tillåter oss att fortsätta framåt.”

Nonviolence Communication eller det så kallade ”Giraffspråket”!

Nonviolence Communication eller det så kallade ”Giraffspråket”!

Vill du bli bättre på att kommunicera? Bättre på att förhandla, hantera konflikter och utveckla relationer? Eller skickligare på att få det du önskar, samtidigt som den andres behov tillgodoses? Då är Nonviolent Communication (NVC) en väldigt användbar och effektiv metod för att kommunicera respektfullt.

Nonviolent Communications förhållningssätt vilar på antagandet att drivkraften bakom alla människors handlingar är försök att tillgodose olika behov. När vi känner oss trygga och har tillit till att våra behov är betydelsefulla och respekterade öppnar vi upp för kontakt och samarbete. Och motsatt, när vi upplever att vi är på väg att kompromissa bort viktiga behov, så övergår vi ofta till att använda ett mer dömande och hotfullt språk som lätt leder till motstånd och konflikter. Metoden hjälper oss att utveckla vår förmåga att uttrycka oss ärligt, lyssna på andra så att de upplever sig hörda och värdefulla. Det hjälper oss också att utveckla en kärleksfull förstående relation till oss själva.

När vi ”går igång” känslomässigt i en konflikt och känner oss sura, kränkta eller hotade, så är det lätt att vi också kommunicerar på ett mindre tydligt sätt. Vi tenderar att komma med etiketteringar av den andres beteende, antydningar eller anklagelser. Ett exempel kan vara att man säger till sin partner: ”hur vore det om du någon gång tänkte lite mer på att hålla ordning här hemma”. Den meningen innehåller någon slags anklagelse om att han/hon stökat till, men det är i princip omöjligt för personen att veta mer exakt vad det gäller. Det vanliga är att den som får höra det känner sig arg och anklagad och går till ”motattack”, alternativt hittar sätt att komma undan från situationen.

Metoden är uppbyggd i fyra steg: vad vi observerar, vad vi känner, vad vi behöver och slutligen vad vi önskar. Det är fyra punkter som är lätta att komma ihåg, och jag lovar att om du använder den så kommer du uppleva mindre konflikter i ditt liv.

De fyra stegen kan användas både när vi uttrycker oss och när vi lyssnar på andra. Det som avgör kvalitén i kommunikationen och kontakten med andra människor är vårt förhållningssätt till det som sker, hur vi hanterar situationen, vad vi tänker om det som sker och vår intention med vad vi vill skapa i kontakten med den andre. En av grundtankarna är att acceptera att vi har ett personligt ansvar för våra tankar, känslor och val av handlingar. Vi tar exemplet ovan och vidare utvecklar med NVC:

1) Konkret observation. Till exempel skulle man kunna säga ”När jag kom hem idag så låg alla dina ytterkläder mitt på hallgolvet”. Detta är konkret och går liksom inte att det blir en diskussion kring.
2) Känsla. Man kan till exempel säga: ”Jag blev lite ledsen eftersom jag städade och snyggade till hallen igår”.
3) Behov. Till exempel: ”Vi behöver hjälpas åt att plocka undan efter oss själva här hemma”.
4) Önskemål. Till exempel: ”Kan jag be dig att du hänger upp dina kläder framöver”

Inre självmedvetenhet och omsorg
Det handlar om att öka medvetenheten om vad det är jag säger till mig själv och vad jag upplever i olika situationer med andra för att sedan möta det med medkänsla. De flesta har en inre röst som kan vara både sträng och hård, detta ibland i tron om att en ”uppläxning” ska generera ett bättre resultat för framtiden. En annan anledning till stark självkritik handlar om vår längtan efter tillhörighet och acceptans. Vi försöker alltså reglera oss själva då vi tror att vi gjort något som kanske hotat eller hotar vår tillhörighet i en gemenskap. Självkritik som motivation eller anpassning fungera bara tillfälligt, pågår det under en längre tider bryter det istället ner oss och skapar stress och depression. Denna inre dialog är inte alltid så tydlig bl.a. för att vi kan vara så vana vid att kritisera oss att vi inte längre hör det som något ovanligt.

Inre omsorg betyder bland annat att vi gör vår inre dialog synlig för att kunna både förstå oss själva men också kunna utveckla en kontakt med oss själva som stödjer och utvecklar oss. Genom att regelbundet praktisera att vara mer medkännande gentemot oss själva och våra reaktioner kan vi också i förlängningen vara ett bättre stöd för andra när så behövs. Forskning visar att regelbundet praktiserande av själv-medkänsla leder till ökad självkännedom, känslomässig frihet, Själv-acceptans, mera nöjdhet, ökad optimism, inre frid, mer närvaro i våra relationer samt hälsosammare livsval.

Jag kan verkligen rekommendera alla föräldrar att studera den här kommunikationstekniken. Förutom att man själv lär sig att uttrycka sig så här tydligt och respektfullt, så kan man också som förälder sträva efter att lyssna på sina barn enligt de här punkterna. ”Jag förstår att du blev jätteledsen och arg när din bror tappade ditt legohus i golvet” kan vara något man kan säga. Ofta har vi kanske lättare att säga till våra barn mer anklagande saker såsom ”sluta tjafsa nu, det var en olyckshändelse” eller något liknanade.

Vill du veta mer om Nonviolent Communication?
Så kan du läsa om Dr Marshall Rosenberg som har utvecklat och förfinat Nonviolent Communication över fem decennier. Han har skrivit flera böcker och du kan även hitta klipp på YouTube om metoden.

Du hittar mig även på

Kontakta mig