Tänk på någon du beundrar och ser upp till med respekt och vördnad. Vilken är den primära kvalitén eller den egenskapen som du beundrar mest hos den här personen? Kanske deras mod, övertygelse, karisma, intelligens, kreativitet, talang. Tänk nu på någon du föraktar, inte tycker om. Någon som triggar dej och irriterar dej! Vad är det som du inte tycker om hos personen? Kanske deras själviskhet, ifrågasättande, narcissism eller att de är oäkta. En av de mest fascinerande upptäckterna i psykologin under det senaste århundradet är en mental mekanism som kallas projektion.

Hur fungerar psykologisk projektion?
I grund och botten funkar det så här: i början av barndomen börjar vi psykiskt avskärma delar av oss själva. Vi skär av allt som vi inte kan hitta ett sätt att integrera med i vår strävan efter att bli ”normala” och genomsnittlig. Vi vill desperat passa in under barndomen och under tonårstiden söker vi oss mot mitten in i våra sociala grupper och i samhället. I syfte att få acceptans eller godkännande från vår miljö, föräldrar, lärare, familj och vänner, försöker vi avlägsna våra medfödda egenskaper och kvalitéer som driver oss långt ifrån någon ”genomsnittlighet”. Men eftersom vi inte riktigt kan skära av delar av oss själva. Så vart tar de vägen?

Alla dessa egenskaper blir förpackade i vad psykoanalytiker kallar skuggan (en osynlig väska som vi drar bakom oss sedan barndomen). Och eftersom vi inte enkelt kan identifiera dessa kvaliteter och egenskaper inom oss, testar våra sinnen dem ut på andra.

Så när du blir irriterad på din arbetskollegas själviskhet på jobbet, observerar du din själviskhet. Så din irritation är ett resultat av att du inte äger och tar ansvar för din egen själviskhet, hade du gjort det skulle du inte bli irriterad. Du skulle istället genast erkänna den själviska delen i dig och ha förståelse till hen som härrör från självmedvetenhet, vilket inte skulle utlösa någon känslomässig irritation (eftersom vi alla är speglar för varandra).

Hjälte dyrkan är psykologisk projicering
Det motsatta är också sant. Vi projicerar vår allra största potential och möjligheter på andra människor och gör dessa personer till större än livet. Vi kallar det ”hjälte dyrkan” och det händer inom alla områden, i relationer, i familj, grannar, våra vänner, i skola och på kontor. Problemet är inte att vi projicerar på andra, det är en normal och hälsosam process i vår egen utveckling. Utmaningen kommer när vi inte kommer ihåg våra egna inre kvalitéer och egenskaper för att kunna återintegrera vår latenta potential.

Så varför projicerar vi våra bästa egenskaper på andra? Våra egna positiva egenskaper kan strida mot vår medvetna identitet. Till exempel kanske du har ett stort, omtänksamt hjärta, är känslig och generös. Men de kvalitéerna kan vara i konflikt med ditt nuvarande beteende, då de var villkorade i de miljöer du växte upp i t.ex. i relation med föräldrar, lärare, andra barn i skolan samt hur du ser dig själv. Och eftersom sinnet inte gillar den tvetydigheten och förvirringen, vet den därför inte vad som ska göras med dessa positiva egenskaper eller hur man relaterar till dem. Så när vi inte vet hur vi ska ta dessa positiva egenskaper tillbaka in i oss själva, lämnar vårt sinne bara ett annat alternativ: Att projicera ut dem på någon annan.

Upptäcka ditt inre guld
Den största delen av vår potential är oftast dold från oss själva. Vi är inte medvetna om vad vi verkligen kan – våra medfödda styrkor, drivkraft, latenta talanger, mod och kreativitet dvs, ”Vårt eget inre guld”.

”Vårt eget inre guld är vår själ, den innersta delen av vårt väsen. Det är vi i vårt bästa, vår tjugofyra karatsgåva till oss själva. Alla har inre guld, det är inte skapat, men det måste upptäckas.”

Att integrera det inre guldet är att erkänna vår egen outnyttjade potential bakom beundran och vördnad av andra. Vi börjar erkänna och frigöra oss själva från de talanger och kvaliteter vi beundrar hos andra. Så halva delen av att återvinna ditt eget inre guld är att bli medveten om att du projicerar delar av dig själv på andra. Nedan hittar du några tips på vad du kan göra för att återvinna ditt inre guld och göra meningsfulla förändringar:

Steg 1: Tänk på någon du beundrar eller avundas. Gör en lista över de egenskaper eller attribut som du beundrar eller avundas. Välj EN att arbeta på i taget.

Steg 2: Föreställ dig hur det skulle se ut och kännas om du levde dej in i just den kvalitén i ditt arbete, relationer och känslomässiga attityder nu.

Steg 3: Beskriv hur du förkroppsligar den kvaliteten i ditt liv. Om du till exempel arbetar med egenskapen ”uthållighet” som du beundrar hos någon, skriv ner hur ditt liv förändras när du återvinner denna egenskapen och kvalitén.

Steg 4: Brainstorm fram en lista över saker du kan göra varje dag för att stärka den dimensionen och kvaliteten hos dej själv, ungefär som att träna upp och förstärka en ny muskel.

Steg 5: Slutligen, ”agera som om” du redan har denna kvalitén, egenskapen och dimensionen, som om den redan är en integrerad del i dig. ”Först betyder det att” agerar som om ”men snart handlar vi med lätthet och ännu fler av våra dolda krafter blir tillgängliga för oss.”

Genom detta kommer en positiv förändring, det är en medveten process att bli du mer av dig själv varje dag.