Vad är personlig utveckling egentligen? Och vilka fördelar finns det med att ge sig i kast med det?
Termen ”Personlig utveckling” används ofta men är sällan förklarad. Personlig utveckling handlar om att investera i sig själv så att man kan ta hand om sig själv på ett bra sätt oavsett vad som händer i livet. Det handlar också om att är inte sitta och vänta på att bra saker ska hända utan istället gå ut och får dem att hända. Du kommer att uppleva ett rikare och mer givande liv när du åtar dig att driva dina egna aktiviteter och intressen även om du inte alltid kommer uppnå alla dina mål.

Nedan hittar du de 6 viktigaste fördelarna med personlig utveckling:

1. Ökad själv medvetenhet
Personlig utveckling börjar med själv medvetenhet. Att lära känna sig själv, veta vem du verkligen är, dina värderingar, vilka övertygelser du har och vad du vill göra med ditt liv. När man inte är engagerad i din egen personliga utveckling och saknar självmedvetenhet, fokus är då ofta på problem och hinder som du ser och upplever i ditt liv. Det som händer när man blir medveten är att den negativa kraften/energin istället används som en kontrast och hävstång för att hitta områden för din egen personliga utveckling som visar vägen till ett bättre liv.

2. En känsla av riktning
När du ökat ditt självförtroende, är det dags att få klarhet i vad du vill uppnå i livet. Med en tydlig inriktning och fokus blir beslutsfattandet mycket lättare och gör det möjligt att flytta fokus från kvantitet till kvalitet. Att göra mer, på färre saker och samtidigt gör dom bättre i alla aspekter av ditt liv (privat och arbete). Ge 100% till de vitala få aktiviteterna du väljer att göra istället för att dela din energi på allt för många uppgifter och aktiviteter.

3. Förbättrat fokus och effektivitet
Även om du har en bättre känsla av riktning kommer det alltid att finnas uppgifter, aktiviteter som letar efter din uppmärksamhet. Med personlig utveckling kommer tydlighet och prioritering förbättras och bli mycket enklare. När du ser varje uppgift, projekt och aktivitet för vad det är. dvs ett steg längs en medveten resa, kommer du känna dej mindre distraherad. Du kan se det meningslösa i perfektionism eftersom allting hela tiden förändras och förbättras i det du gör.

4. Mer motivation
När du vet vad du vill uppnå är det lättare att se fördelarna med att vidta nödvändiga åtgärder, även när uppgiften/uppgifterna framåt inte är så positiva eller kul. Du behöver ofta inte så mycket motivation som du tror! Istället för att motivera dej själv till stora mål, så räcker det att motivera dej till nästa steg, resten brukar hända av sig själv och med personlig utveckling kan du se det.

5. Större motståndskraft
Till och från kommer det att vara tuffa tider i våra liv och när dessa tider kommer behöver du ha färdigheter och kunskap att hantera dem. Personlig utveckling handlar inte bara om att förbättra ditt liv genom att hjälpa dig att vara, göra och ha mer av vad du vill ha. Det förbättrar också ditt liv genom att hjälpa dig att hantera kriser och problem som uppstår längs med vägen.

6. Bättre relationer
Relationer är ett dubbelkantat ord. Antigen lyfter relationen dej och gör dej gott eller drar dej ner. Det är viktigt att se vilka relationer som är värda att investera tid, energi i och har en positiv inverkan på ditt liv. Ge mer av din tid till de människor som gör dig gott och mindre till dem som får dej att må dåligt. Varje område av ditt liv kommer att gynnas som ett resultat.

Sammanfattning
Personlig utveckling handlar om att ta tid och göra ett åtagandet i, att investera i den största tillgängliga resurs du har – dig själv! Nyckeln till framgång är förmågan att hantera och utveckla sig själv i en mängd olika situationer och den möjligheten ges via personlig utveckling.

Välkommen att börja eller forsätta din personliga resa!