Jag tycker att coaching är underskattat, det känns som om många människor tror att vem som helst kan göra det med liten eller ingen utbildning alls.

Det stämmer verkligen inte, det kräver en intränad teknik, inkännande av klientens behov, lyhördhet för det som inte sägs men visas med kroppen, ett öppet och icke dömande sinne, inte bestämma eller tro sig veta i förväg vad som ska hända vid mötet utan vara öppen och nyfiken på vad som händer ju då ..

Coaching innebär att hjälpa människor förändra sig själva och deras värld. Det handlar om att påverka människors visioner och värderingar samt hjälpa dem omforma deras sätt att vara, tänka och göra. Det handlar om att utmana och stödja människor att öka sin prestation och samtidigt låta dem ta fram det bästa i sig själva och sin omgivning. Att vem som helst skulle kunna göra det är enligt mej att underskatta vad som krävs och behövs av en professionell coach kunskapsmässigt och personlighetsmässigt.

Vad är och vad är inte Coaching?
Coaching är inte terapi
Terapi handlar traditionellt om behandling för att bota beteende eller känslomässiga problem såsom trauma, depression, ångest, så att folk kan leva funktionella, bra liv.
Coaching erkänner precis som terapi det förflutna, men ännu viktigare, coaching handlar alltid om att hjälpa klienten framåt, från där de just nu, till där de vill vara i framtiden. Det är en aktiv, uppfriskande process som hjälpa dig att nå din potential, utmanar och stödjer dig, se vad som fungerar bra för dig och främja att framgång nås så att du kan uppnå fantastiska resultat. Med en utbildad coach, får du personlig assistans från någon som har ditt bästa i åtanke. Någon kreativ, icke-dömande, en god lyssnare vars syfte är att hjälpa dig att hantera och njuta av livet.

Coaching är inte konsulting
En konsult anlitas för att identifiera ett problem och komma fram med en plan för att lösa ett specifikt problem. Konsulten lämnar sedan över planen till dig att genomgöra.
Så gör inte en coach, han/hon arbeta med dig varje steg på vägen, för att skapa och genomföra en plan tillsammans. Det är partnerskapet där coachen ställer frågor, använder olika verktyg och metoder för att hjälpa dig att skapa exakt det du vill skapa. Hur inspirerande är det att arbeta på en idé som redan är klar jämfört att vara med själv och bidra till skapandet?

Coaching är inte råd
Folk älskar att ge råd, men det gör inte en utbildad professionell coach eftersom det tillvägavägagångssättet inte komma till hjärtat av förändring. Coach lyssnar utan att döma dig eller ge råd, coachen hjälper istället dej att hitta svaren i dej själv genom reflekterande och insiktsfulla frågor.
En coach hjälper klienten att göra mer än vad de skulle ha gjort på egen hand och stöttar klienten att fokusera för att åstadkomma mer resultat snabbare. Coacher förankrar människor till sina egna interna styrkor, de inspirera organisationer att drömma bortom sina planer.

Så nej, alla kan INTE coacha även om man har dom bästa intentionerna!
Tvivlar du? Prova själv så kommer du förstå vad jag menar!