Vår inre kvinna kommunicerar med oss genom vår intuition Tex känslorna i magen eller bilder som kommer från en djup plats inom oss själv. Om vi inte medvetet ger henne vår uppmärksamhet i vårt vakna liv försöker hon nå oss genom våra drömmar, våra känslor och vår fysiska kropp. Hon är källan till högre visdom inom oss, och om vi lär oss att lyssna noga på henne och ögonblicket, leder hon oss perfekt. Den inre manliga aspekten står för åtgärd – vår förmåga att göra saker i den fysiska världen – att tänka, att tala, för att flytta våra kroppar. Återigen, oavsett om du är en man eller en kvinna, är din maskulina energi din förmåga att agera. Mao. Den kvinnliga mottar den universella kreativa energin och den manliga uttrycker den i världen genom handling.

Integrera dina kvinnliga och manliga energier
Att ha dina kvinnliga och manliga energier fullt utvecklade och integrerade gör att du kan leva ett harmoniskt och kreativt liv. För att fullt ut integrera den inre mannen och kvinnan måste du låta din intuition vägleda dej (den kvinnliga energin) och sedan vara villiga att följa den riktningen, direkt och orädd (den manliga energin).

Jag föreställer mig ofta min inre man som står bakom min inre kvinna, stödjande och skyddande. För en man kan bilden vara tvärt om – den inre kvinnan står bakom den inre manen, vägleder, bemyndigar, vårdar och stödjer. När dessa två energier är harmoniska och samarbetar, är det en otrolig känsla: en stark, öppen och kreativ kanal med kraft, visdom, fred och kärlek som flyter igenom.

Spännande meditation för att komma i kontakt med de båda energierna:

Sitt eller ligg ner i ett bekvämt läge och stäng dina ögon. Ta några djupa andetag och slappna av i kroppen och sinnet fullständigt. Flytta din medvetenheten till ett lugnt ställe inom dig. Ta den tid du behöver för att komma till ro och landa inuti dej själv …

När du är redo, visualisera en bild som representerar din inre kvinna. Det kan vara en verklig person, ett djur eller något mer abstrakt som en energi, en färg eller en form, symbol eller helt enkelt en känsla. Fånga spontant det som kommer till dej. Iakta din inre kvinna och få en känsla av vad hon representerar för dig. Lägg märke till alla detaljer i bilden eller i känslan tex. färger, texturer, varmt, mjukt etc. Lägg också märke till hur du känner för henne. Du kan också passa på och fråga henne om hon har något hon skulle vilja säga till dej eller visa dej just nu, var då uppmärksam på kommunikationen tillbaka från henne kanske är den inte i ord, tillåt dej att ta emot det som kommer till dej. När du känner dig färdig och nöjd, ta några djupa andetag och släpp bilden/känslan av henne från ditt sinne. Kom tillbaka till en tyst, stilla plats inuti dej själv igen.

Visualisera nu en bild som representerar din inre man. Återigen, ta vilken bild/känsla som kommer till dig. Det kan vara en bild av en verklig man, en abstrakt symbol, färg eller känsla. Utforska bilden/känslan och lägga märke till alla detaljerna tex färger, struktur, varmt, kantigt etc. Lägg också märke till hur du känner för honom. Du kan också passa på att fråga din inre man om han skulle vilja säga eller visa dej något just nu. Gör dej mottaglig för kommunikationen oavsett i vilken form den kommer. Om ett svar inte kommer till dig omedelbart, vet att det kommer senare. När du känner dig komplett och nöjd för ögonblicket, ta några djupt andetag och släpp bilden/känslan av honom från ditt sinne. Kom tillbaka till en tyst, stilla plats inuti dej själv.

Ta nu fram båda bilderna/känslorna samtidigt av din inre man och inre kvinna. Se hur de relaterar till varandra. Är de i relation till varandra eller är de separata? Om de är i relation till varandra, hur relaterar de dem? Fråga dem om de har något de skulle vilja kommunicera med varandra eller till dig. Var observant på vad som kommer till dig i ord, bilder eller känslor. Om du har något du vill säga till dem eller fråga dem, så gör det nu. När du känner dig färdig och nöjd, ta några djupa andetag och släpp bilderna och kom tillbaka till en tyst, stilla plats inuti dej själv igen. Sitt tyst och stilla i någon minut och landa i dej själv innan du öppnar ögonen och kommer tillbaka till här och nu.
När du sedan öppnar dina ögon, gör ditt bästa för att följa vad du känner din intuition vill att du ska göra.

För mer hjälp att utforska din inre polaritet, hör av dej och boka en spännande och intressant session.